Információ Centrum
Hírkategóriák
Totalcar
Autós villanymédium

Velvet
Tele jóindulattal

Prohardver
Az online pc magazin
A LEGFRISSEBB HAZAI HÍREK
 - 
 
     

Hírek betöltése...Betöltés...
     
 
   
  Összes találat:  1117 db
Válasszon a találati listából
Oldalak:
<<<  <<   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   >>  >>>
Vissza a Főoldalra  
 
  81. Baranya Megyei Önkormányzat Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szakisk., Kollégiuma és Gyermekotthon (Baranya megye)

7824 Old, Külterület 60/4
Tel.: (72) 379-454  
Fax: (72) 379-454
Tevékenységek: intézmény, iskola, tanítás, oktatás, nevelés, általános iskola, készségfejlesztés, speciális oktatás, speciális nevelés, bentlakás, kollégium, gyermekotthon, művészeti nevelés
Cégbemutató: Iskolánk alapításának éve 1968 máriagyüdi székhellyel. A 70-es évek közepétől foglalkoztató iskola és gyermekotthonként működött e-funkció változatlanul hagyásával 1996 április 1-től Oldon folytatja tevékenységét.
Az iskola többcélú nevelés-oktatási intézményként funkcionál. Feladatai közé tartozik Baranya megye településein élő, lakóhelyükön speciális oktatást nélkülöző, sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai megsegítése. Feladatán belül vállalja az eltérő tantervű általános iskolai oktatást, készségfejlesztő speciális szakoktatást és kollégiumi elhelyezést is biztosít. Az intézmény általánosan megfogalmazott társadalmi célja :
A bekerült gyermekek részben önálló életvitelre alkalmassá tétele.
Adottságokhoz mért harmonikus személyiség fejlesztés, amely törekszik képességeik maximumának elérésére.
Munkatevékenységek, gyakorlati ismeretek elsajátítása, mely alkalmassá teszi tanulóinkat segítséggel értékteremtő munkára és beilleszkedésre a társadalomba.
E-mail: old.altisk@baranya.hu            
Web:    www.old-lak.extra.hu   
 
  82. Baranya Megyei Önkormányzat Ált. Isk.,Spec.Szakisk., Nevelési Tanácsadója,Koll. és Gyermekotthona (Baranya megye)

7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 4.
Tel.: (72) 566-617, (72) 566-615  
Fax: (72) 566-615
Tevékenységek: intézmény, iskola, speciális iskola, oktatás, nevelés, tanítás, általános iskola, bentlakás, kollégium, gyermekotthon, szakképzés, szakiskola, speciális nevelés, speciális tanítás, speciális szakiskola, nevelési tanácsadás, nevelési tanácsadó, készségfejlesztés, logopédia, falusi vendéglátó szak
Cégbemutató: Intézményünkben értelmi fogyatékos, általános iskolai és középiskolai tanulók képzésével foglalkozunk. 2003 – ig mostoha körülmények között végeztük ezt a feladatot, de az év szeptember hónapjától már a teljesen új iskolában kezdtük a tanévet. Jelenleg az ország egyik legszebb iskolájában dolgozunk. Természetesen a jelentős mértékben javuló ellátási és munkakörülmények hatására a tanulói létszám is emelkedett. Így gyakorlatilag telt házzal működünk. Az iskolás korúak az általános iskola elvégzése után két éves szakmai orientációs tagozatra járhatnak, majd erre épül a további két év speciális szakiskolai tagozata. Arra is van lehetőség, hogy a fiatal két szakmát is elsajátítson. Célunk, hogy az iskolából kikerülő fiatalok minél nagyobb arányban munkába állhassanak, önellátók legyenek. A helyi tantervre épülő oktatás mellett természetesen több tanórán kívüli lehetőséget is kínálunk növendékeinknek. Ilyenek a sport és kézműves szakköri tevékenységek valamint a különböző kulturális csoportok. A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséről szabadidő-szervező pedagógus gondoskodik. Az egyéni tanulási és személyi magatartási problémák megoldását pszichológus segíti. A beszédfejlődésben akadályozott ill. súlyos beszédzavarral bíró gyermekeket logopédusok fejlesztik. Gyógytestnevelő kollégánk a mozgáskoordinációs gonddal küzdő tanulókkal foglalkozik. Mivel az új iskola lehetővé teszi a kiscsoportos foglakoztatást (8 – 12 fő ) a súlyosabban sérült tanulókkal is egyre jobb eredményeket érünk el. Ma már olyan gyerekeket is fogadni tudunk, akiket más intézmény elutasított. Az újonnan bevezetett számítástechnika oktatása eddig ismeretlen tanulási lehetőséget nyújt a fiataloknak, s bízunk abban, hogy az oktatás egyéb területein is pozitív hatású lesz ez a forma. Neveltjeink rendszeresen részt vesznek a régiós és az országos tanulmányi, sport, kulturális rendezvényeken és versenyeken, amelyekről jó eredménnyel és érmekkel térnek haza. Amire a legbüszkébbek lehetünk, hogy volt tanulóink közül többen ma az intézmény technikai dolgozói, bizonyítva, hogy hátrányos helyzetből indulva is lehet teljes életet élni. Intézményünkben 1989 – óta működik speciális szakiskolai képzés. Természetesen a pécsváradi hagyományokra építettünk, így először gombatermesztéssel és famegmunkálással foglalkoztunk, ahogy a körülményeink és lehetőségeink változtak, úgy bővült a képzés is.
E-mail: pecsvarad.altisk@baranya.hu            
Web:    www.baranya.hu   
 
  83. Bárczay Gábor Általános Iskola (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

3847 Felsődobsza, Petőfi utca 39.
Tel.: (46) 474-170  
Fax: (46) 474-170
Telephelyek: 3847 Felsődobsza, Kossuth út 5. 3847 Felsődobsza, Kossuth út 5. Tel.: (46) 474-075
3847 Felsődobsza, Kossuth út 5. 3847 Felsődobsza, Kossuth út 5. Tel.: (46) 474-075
3844 Nagykinizs, Fő út 60. Tel.: (46) 474-250
Tevékenységek: intézmény, oktatás, oktatási intézmény, iskola, általános iskola, általános iskolai képzés, általános iskolai oktatás, pedagógia, idegen nyelv, német nyelv, angol nyelv, képzés, nevelés, tanítás
E-mail: barczay-gabor@freemail.hu            
   
 
  84. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény (Hajdú-Bihar megye)

4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2.
Tel.: (52) 531-690; (52) 349-064  
Fax: (52) 531-690
Tevékenységek: képzés, oktatás, fejlesztés, kollégium, intézmény, gyógypedagógia, tanítás, logopédia, pszichológia, gyógytestnevelés, szakkör, gyógyúszás, gyógylovaglás, tanulószoba, szakiskola, alapfokú oktatás, szakiskolai képzés, gyógyászat, logopédiai ellátás, napközi otthon ellátás, pszichológiai gondozás, enyhe értelmifogyatékos tanuló nevelésre oktatása, tanulásban akadályozott tanuló nevelésre oktatása, középső értelmi fogyatékos tanuló gyógypedagógiai fejlesztése, értelmileg akadályozott tanuló gyógypedagógiai fejlesztése, Montessori pedagógia adaptálása
Cégbemutató: Az Intézményben sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése folyik. A vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezést biztosítanak. Tanítási módszereink a szemléletes tanulásra épül, kiemelt szerepet biztosítva az életközelségnek, praktikus képességek fejlesztésének.
E-mail: barczi@barczi-debr.sulinet.hu            
Web:    http://barczi-debr.sulinet.hu/   
 
  85. Barcs Nevelési és Oktatási Intézmények (Somogy megye)

7570 Barcs, Tavasz u. 3.
Tel.: (82) 463-326  
Fax: (82) 565-065
Tevékenységek: gimnáziumi képzés, gimnáziumi oktatás, iskola, középiskola, oktatás, gimnázium, idegennyelv oktatás, informatika oktatás, reáltantárgy oktatás, humántantárgy oktatás, diákönkormányzat, könyvtár, kollégium, diákotthon, kollégiumi elhelyezés, német kéttannyelvű oktatás, angol kéttannyelvű oktatás, angol nyelv, német nyelv, olasz nyelv, francia nyelv, nyelvi előkészítő osztály, külföldi kapcsolat, nyelvi tábor, belga cserekapcsolat, olasz cserekapcsolat, angol cserekapcsolat, svéd cserekapcsolat, német cserekapcsolat, kultúra
Cégbemutató: Képzési arculatunk: Gimnáziumi képzés 3 osztályban: Két osztály nyelvi előkészítéssel indul öt évfolyammal.
1. Két tanítási nyelvű osztály: angol és német nyelvi képzéssel, illetve felsőfokú nyelvvizsga megszervezésének lehetőségével. (Eddigi tapasztalat alapján, tanulóink 90%-a meg is szerzi).
2. Nyelvi előkészítős gimnáziumi osztály: emelt szintű, magas óraszámú nyelvi képzéssel.
Egy 4 évfolyamos gimnáziumi osztály: emelt szintű nyelvi és normál gimnáziumi képzéssel.
Külföldi diák-csere kapcsolataink: belga, olasz, német, svéd és angol iskolákkal. KOllégiumi elhelyezést négy ágyas szobákban biztosíunk a jelentkezők számára. Iskolánk a színvonalas oktatás mellett, elsősorban főiskolai, egyetemi felvételire való felkészítést tűzte ki céljául. A tanulás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat biztosítunk diákjaink számára. További információért kérjük keresse fel weboldalunkat. OM Azonosító: 200908.
E-mail: titkarsagbarcs@vipmail.hu            
Web:    www.bni-barcs.fw.hu   
 
  86. Barcsi Általános Iskola Deák Ferenc Tagiskolája (Somogy megye)

7570 Barcs, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: (82) 463 195 (82) 565 295-ig  
Fax: (82) 463 195
Tevékenységek: iskola, oktatás, általános iskola, oktatási intézmény, tehetséggondozás, felzárkóztatás, nyelvoktatás, kéttannyelvű oktatás, német kéttannyelvű oktatás, emeltszintű angol nyelv, TÁMOP, kompetencia alapú oktatás, Tehetségpont, idegennyelvi tehetségpont, emeltszintű matematika, szakkör, sportkör
E-mail: deakbarcs@gmail.com            
Web:    deakbarcs.hu   
 
  87. Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Arany János Általános Iskola (Somogy megye)

7570 Barcs, Hősök tere 6.
Tel.: (82) 463-523  
Fax: (82) 565-142
Tevékenységek: iskola, oktatás, általános iskola, informatika oktatás, nyelvoktatás, német nemzetiségi oktatás, angol nyelv, német nyelv, tehetséggondozás, felzárkóztatás, emeltszintű ének-zene, emeltszintű matematika, sajátos nevelési igény, szakkör, rajz szakkör, énekkar, sportkör, nyári tábor, vándor tábor, cserekapcsolat, német-magyar-görög-spanyol project, emeltszintű informatika, dráma szakkör, német nemzetiségi nyelvoktatás, fejlesztő pedagógus
Cégbemutató: Iskoloánkat a következő adószámon támogathatják: 18765546-1-14 Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány.
E-mail: barcsaj@t-online.hu            
Web:    www.aranyj-barcs.sulinet.hu   
 
  88. Bárdos Lajos Általános Iskola (Pest megye)

2120 Dunakeszi, Iskola Sétány 18.
Tel.: (27) 341-204  
Fax: (27) 341-204
Tevékenységek: iskola, oktatás, képzés, általános iskola, informatika, humán tantárgy oktatás, reál tantárgy oktatás, nyelvoktatás, angol nyelvoktatás, német nyelvoktatás, emeltszintű ének-zene oktatás, emeltszintű angol nyelvoktatás, sajátos nevelési igényű tanuló oktatás, beszédzavaros gyermek oktatása, gyógytestnevelés, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus
Minősítés: Comenius 2
Cégbemutató: További információkért keresse fel weboldalunkat! Iskolánkat a következő alapítványokon támogathatják "A Korszerű Oktatás Feltételrendszerének Biztosításával a Jövő Emberéért" és a Cantemus Gyermek Alapítvány.
E-mail: bardos@bardosiskola.hu            
Web:    www.bardosiskola.hu   
 
  89. Bárdos Lajos Általános Iskola (Veszprém megye)

8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Tel.: (87) 510-242; (87) 510-243  
Fax: (87) 510-242
Tevékenységek: iskola, oktatás, általános iskola, általános iskolai képzés, általános iskolai oktatás, tehetséggondozás, felzárkóztatás, informatika oktatás, nyelvoktatás, angol nyelv, német nyelv, angol tagozat, német tagozat, ének-zene tagozat, diákönkormányzat, könyvtár, énekkar, képzőművész kör, néptánc, szakkör, nyári tábor, sítábor, gólyatábor, erdei iskola, újságíró szakkör, sportkör, úszásoktatás, judo, kézilabda, foci, kultúra
Cégbemutató: Iskolánkat a következő adószámon támogathatják: 19261791-1-19 Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért.
E-mail: suli@bardos-tapolca.sulinet.hu            
Web:    www.bardos.tapolca.hu   
 
  90. Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti (Veszprém megye)

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2/3
Tel.: (30) 6066-176  
Tevékenységek: általános iskola, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola, gimnázium, 4 osztályos gimnázium, távokatás, virtuális iskola, alapítványi iskola, balaton-felvidéki iskola, sport, kulturális képzés, nappali tagozatos képzés, távoktatás, iskola, oktatás, oktatási intézmény, művészeti iskola, zeneművészet, hangszeres oktatás, képzőművészet, festészet, grafika, nyelvoktatás, angol nyelű óvoda, német nyelv, orosz nyelv, szakgimnázium, turisztika-vendéglátás, turisztikai technikus, balatonfűzfői iskola, online oktatás, digitális órarend, digitális oktatás, honvédelmi alapismeretek, honvédelmi kadétképzés, hagyományápolás, hagyományőrzés, balatonfűzfői gimnázium
E-mail: info@balatonfelvideki-iskola.com            
Web:    balatonfelvideki-iskola.com   
 

Oldalak:
<<<  <<   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   >>  >>>
 

<